شهرک توریستی بهشت پنهان
Behesht Penhan

موقعیت :

استان البرز، سهیلیه

متراژ زمین :

1500 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای جباریان

_

About Projectدرباره پروژه

مدرن