ویلای اصغری
Asghari Villa

موقعیت :

استان البرز، کوهسار

متراژ زمین :

1100 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای اصغری

_

About Projectدرباره پروژه

ویلا، واژه ای است دارای بار معنایی که همواره ذهن انسان را برای ایجاد بالاترین کیفیت فضای معماری به خود مشغول کرده است. ویلا در اصل خود تلفیقی از معماری فیزیک و معماری عناصر طبیعی در جهت خلق بهشتی زمینی است.

حجم چشم نواز، وقار و ترکیب مناسب با عناصر طبیعت از ویژگیهای ویلای اصغری است. خواسته ی اصلی کارفرما تماس حداکثری بنا با طبیعت بود. زیرا این ساختمان قرار است به ویلای تفریحی این خانواده در آخر هفته تبدیل شود.

ایجاد هم نشینی درخور میان سرپناه آدمی و فضای سبز طبیعت نیازمند به کارگیری ایده های نوآورانه ای است که منجر به ظهور لحظاتی ناب و زرین می گردد. ساختمان در تطابق کامل با چشم اندازهای اطراف و هماهنگ با محوطه زیبای سایت طراحی شده است. بازشوهای موجود در نمای بیرونی باعث شده تا فضای باز به بخش عمده ای از فضای بسته نفوذ کند و بتوان از اقلیم مناسب در فصول معتدل بهره لازم را برد. از پنجره طراوتی در جان می ریزد، بدین گونه که روح انسان تازه می شود و اندیش را جلا می بخشد. همچنین با بهره گیری از دستمایه ای هر چه آشنا تر با مفهوم باغ – چوب- تلاش شده تا حد امکان ساختمان با طبیعت این عنصر مهربان و بخشایشگر زیبایی در آشتی باشد.

آب عنصر مقدس اقلیم ایران در این ویلا جانی دوباره یافته است و دید اصلی را به خود اختصاص داده است.

مدرن