ویلای امیرعلی
Amir Ali Villa

موقعیت :

استان البرز، سهیلیه

متراژ زمین :

800 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای 

_

About Projectدرباره پروژه

 از ابتدا با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های سایت و خواسته های کلی کارفرما، اصولی برای طراحی ویلای امیرعلی در نظر گرفته شد. ساخت ویلایی خانوادگی با امکانات تفریحی- رفاهی کامل، خلق کلیتی مدرن همراه با به کارگیری مصالح سنتی و بومی، باز تعریف چشم اندازهای ناب و طبیعی، رساندن اغتشاشات بصری به حداقل و حذف موانع بصری در دستور کار قرار گرفت.

در جهت استفاده هر چه بیشتر از نقاط قوت موجود،کشیدگی بنا در راستای عرض زمین قرار گرفت. بنا با قرار گرفتن بر صفه ای متمایز شد و تسلط بیشتری بر باغ پیش رو یافت. استخر هم در دل همین سکو مقابل بنا تعریف شد تا انعکاس ساختمان در آب استخر نیز جلوه ای دو چندان بر زیبایی های طبیعی موجود ببخشد.

حجم کلی با استفاده از باکس هایی شکل گرفته است که توده اصلی آجری را در بر گرفته اند. باکس ها چون قابی برای طبیعت عمل می کنند. این گونه در طول روز و با تغییر فصل سکانس های متفاوت و متنوعی از طبیعت در برابر دیدگان مخاطب قرار می گیرد. با تعبیه بازشوها از کف تا سقف نور خورشید در زندگی روزانه ساکنان وارد شده است. فضاهای درون و بیرون در هم ادغام، هم پوشان و در هم آمیخته تجربه می شوند. در بخش عمده ای از معماری معاصر، به طراحی فضای داخلی آن طور که باید توجه نمی شود و تمامی آنچه در طراحی اهمیت دارد فرم بیرونی است این در حالی است که در طول روند طراحی ویلای امیرعلی همواره سعی بر این بوده است که کیفیت مطلوب خلق شده در پوسته بیرونی به درون کشیده شود. به علاوه با آفرینش صحنه هایی بدیع از طبیعت بر دلپذیری فضای داخلی تاثیر گذاشت.

مدرن