ویلای بابلسر
Babolsar Villa

موقعیت :

استان مازندران، بابلسر

متراژ زمین :

410 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای میری

_

About Projectدرباره پروژه

یک بنای نیکو و دلخواه همواره با زمینه ای که در آن واقع شده، طبیعتی که با آن احاطه شده و عناصر انسان ساخت پیرامونش گفت و گو می کند. در نهایت هر اثر معماری معنایش را از این گفتمان می گیرد. یک اثر معماری پاسخگو قادر است مفاهیم جدیدی به موجودیت کنونی ببخشد و کیفیت های چشمگیری ایجاد کند و بدون اینکه خللی در روال پیشین به وجود آورد عرصه را ارتقا بخشد.
در ویلای بابلسر که همجوار با دریای زیبای خزر است سعی شده تا بنا به نحوی در چشم انداز و محل خود قرار گیرد که نقاط مثبت و قابل اتکای زمینه را آشکار و بر آن تاکید کند و آواهای خلق شده میان انسان و طبیعت، جنگل و دریا و پر و خالی را وضوح بخشد.
در طراحی ویلای بابلسر پنجره ها و تراس های گشوده که از طرفی رو به دریا و در سمت دیگر با جنگل مواجه اند طبیعت را به درون می خوانند. بازشوها و فضاهای نیمه باز در سطوح مختلف کیفیت های حسی و دیداری متفاوتی می آفرینند.
جزییات به کار رفته در حجم کلی، عنصری الحاقی یا تزیینی جداگانه نیستند به عنوان مثال شیدرها که از الگوی هندسی زیبایی نیز پیروی می کنند علاوه بر ایجاد جذابیت بصری با عبور مبتکرانه نور حس و حال خاصی برای فضاهای پشت سرشان نیز به ارمغان می آورند. باکس های نما چشم اندازها را قاب می کنند. پیش آمدگی بالکن ها نیز افزون بر کاربرد معمول، سایبان و فضایی ایمن از نور مزاحم برای پارک خودرو در پایین دست خود فراهم آورده اند.

مدرن