ویلای رامسر
Ramsar Villa

موقعیت :

استان مازندران، رامسر

متراژ زمین :

500 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای پاک نیت

_

About Projectدرباره پروژه

معماری زمینه گرا چهره ای آشنا برای اهالی است که ارزش ها و ارتباط ما را با یک مکان، فرهنگ و محیط آن بازتاب می دهد. در تلاش برای تقویت این وضعیت، طراح در ویلای رامسر به پیوند و در هم آمیختن معماری برگرفته از زمینه پروژه، مصالح بومی و فرم آشنا پرداخته است. با سکونت در این ویلا می توان طبیعت را باز کشف نمود.

قرارگیری پروژه در شهرکی امن و خوش منظر امکانات بسیاری به دست می دهد. تراس های سرتاسری و گشوده با عمق متغیر در دو وجه امکان بهره گیری هر چه مطلوب تر از چشم انداز زیبای شالیزار و نهر جاری در پایین دست را فراهم نموده است. با نشستن در تراس و گوش سپردن به صدای آب و آواز پرندگان همچنین دید به مناظر خارق العاده پیش رو حسی دلپذیر از زندگی در رگ ها جاری می شود.

بازشوهای وسیع ارتباط بی واسطه درون و بیرون را مهیا می نماید. طبیعت به دل خانه کشیده می شود. در عین حال ویلای برون گرا در مواقعی که ایجاب می کند درون گراست و تفکیک فضاها و حریم به خوبی رعایت می شود.

در طراحی حجم ویلا بر صفحات سقف تاکید شده است. صفحه دربردارنده سقف همکف با نواری مشکی شاخص شده است.  در آخرین سطح نیز خط آسمان بنا تعریف شده با سقفی شیبدار و فرمی بومی که از دل زمینه بر آمده است.

با در نظر گرفتن ضرورت های مدرن سازی فرم و مصالح تا جایی که امکان آن وجود داشت از مصالح بومی چون چوب و سنگ نیز استفاده شده است. در این راستا سقف شیبدار نیز با سازه ای مدرن تعریف شده است.

مدرن