ویلای طاووسیه شماره 37
Tavoosieh Villa NO. 37

موقعیت :

استان البرز، کردان، شهرک طاووسیه

متراژ زمین :

1000 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای بیرامی

_

About Projectدرباره پروژه

مدرن