ویلای پارادایس
Paradise Villa

موقعیت :

استان مازندران، کلارآباد، شهرک امیردشت

متراژ زمین :

317مترمربع

کارفرما :

جناب آقای مهیاری

_

About Projectدرباره پروژه

ساخت ویلای پارادایس در یکی از زیباترین شهرک های استان مازندران شهرک امیردشت واقع در منطقه کلارآباد و همچنین با هدف تحقق ایده های متنوع و برخاسته از ذهنیات معمار و خواسته های کارفرما آغاز شد.

 در طراحی ویلای پارادایس سعی بر این بود که هریک از فضاها و عناصر با حفظ هویت و ویژگی خاص خود در شکل دهی این بنا به وحدت برسند. به علاوه پتانسیل های سایت نیز در نظر گرفته شده و با بهره گیری از دیوار سبز به عنوان جدا کننده و مرز بین ویلاها و همچنین جداره ورودی شفاف رو به محوطه شهرک ایده طراحی باغ ویلا محقق شده است.

طراحی حیاط ویلا نیز با توجه به محدودیت های ابعاد زمین با رویکرد استفاده حداکثر از حداقل فضا صورت گرفته است و سعی شده با محوطه سازی ویلا، طراحی باغچه های متنوع، طراحی حیاط ویلا و جانمایی مناسب استخر کمبود فضا به چشم نیاید.

در ویلای پارادایس پنجره عنصری نیست که تنها به فراخور نیاز به نور و یا منظر مناسب در طبقات به کار گرفته و تکرار شود، بلکه جدا از عملکرد متعارف خود، در ایجاد شکل زیبا برای حجم بنا و خلق تناسبات ارزشمند نقشی به سزا دارد.

 از دیگر نکات استثنایی استفاده هوشمندانه از سطوح بام، بالکن گشوده و ایجاد چشم انداز و منظر مناسب و وسیع است.

ورودی بنا نیز با حجمی بیرون زده و متریال متفاوت شاخص شده است.

طراحی داخلی، ارتباط فضاها و طراحی دکوراسیون داخلی به نحوی است که تفکیک فضاهای خصوصی و عمومی به خوبی صورت گرفته است. پله در مرکز فضا نه تنها برای ارتباط عمودی بلکه به عنوان عنصری که مکمل زیبایی فضاست در نظر گرفته شده است.

مدرن