ویلای پدر
Father Villa

موقعیت :

استان البرز، کردان

متراژ زمین :

1000 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای شریفی

_

About Projectدرباره پروژه

اساسی ترین سئوال طراحی خواسته ها و نیازهای انسان برای زندگی است. معماری و فضایی که خلق می کند در بهترین حالت ممکن تبلوری از خواسته ها و پاسخی درخور به نیازهای انسان است. شکل گیری طرح بر پایه ارتباط میان انسان و فضا می باشد. طرح نهایی در اصل بستری است که زندگی را در برمی گیرد.

با ورود به باغ ویلای پدر همزمان که در فضا قدم برمی داریم، ثانیه به ثانیه کیفیت فضایی منحصر به فردی را تجربه می کنیم، در این پروژه سلسله مراتب قرارگیری فضا به نحوی است که فرد را برای ورود به بنا آماده می کند. در ابتدا با فضایی ارگانیک مواجه می شویم که با حداقل کست و افزود در زمینه و با راهی باریک از میان انبوه درختان به سمت ساختمان شکل گرفته است، پس از آن با اندکی تغییر در وضع موجود سایت آلاچیق در میان فضا جانمایی شده است. در آخر بنا با قرار گرفتن بر روی صفه ای شاخص شده است و برای دسترسی به آن می توان از دل آب عبور کرد. شخصی که در درون است قادر خواهد بود علاوه بر چشم اندازهای بدیع سایت از انعکاس بنا بر آب نیز لذت ببرد. به علاوه طبیعت خود پارامتری است که نسبت به زمان متغیر می باشد زیبایی های متنوعی در فصول مختلف می آفریند.

هندسه و فرم بنا از بیرون به درون کشیده است. در داخل بنا در هر فضایی که قدم برداریم دیالوگی بین درون و بیرون برقرار است. قاب طبیعت پاسخی بی همتاست بر نیاز انسان به زیبایی است.

مدرن