ویلای پلین سولیل
Pelin solil Villa

موقعیت :

استان البرز، کردان، شهرک حمیدیه

متراژ زمین :

380 مترمربع

کارفرما :

جناب آقای نجفیان

_

About Projectدرباره پروژه

مدرن